Obsah

A picture

Základní umělecká škola Stříbro umožňuje od 11.5.2020                              individuální výuku hudebního oboru a                                                      individuální výuku (přednes) literárně dramatického oboru                                dle ŠVP za těchto podmínek:

 

a) vstup do budovy školy v Kostelní ul. 106 ve Stříbře a v Husově ul. 203 v Kladrubech je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

b) učitel si v domluvený čas (podle rozvrhu hodin) vyzvedne žáka před budovou

c) žák přijde v roušce

d) všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

e) každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky

f) škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat

g) žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy

h) na první vyučovací hodinu přinese zletilý žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, za nezletilého žáka toto vyplní a podepíše zákonný zástupce

i) bez vyplněného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nemůže být zahájena výuka

 

Dle rozhodnutí zřizovatele a ředitele školy veškerá kolektivní výuka                    v hudebním oboru (např. hudební nauka, kolektivní hry, pěvecký sbor apod.), výuka výtvarného oboru a kolektivní výuka literárně dramatického oboru        bude do konce školního roku probíhat pouze distanční formou.