Obsah

A picture

Seznam učitelů

Daniel Baxa, DiS.

Absolvent Konzervatoře Plzeň. Hráč na pozoun v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně.
Na naší škole vyučuje přípravnou hudební výchovu (PHV), hudební nauku I. - V. ročník, hru na trubku a elektronické klávesové nástroje. Řídí dechový soubor Zlatíčka ze Stříbra.

Jakub Bayer, DiS.

Absolvent Konzervatoře Plzeň, hlavní obor - hra na bicí nástroje. Hráč v orchestru souboru opery Divadla J.K.Tyla.
Na naší škole vyučuje hru na bicí nástroje.

Mgr. Hana Bezděková

Absolventka Konzervatoře v Plzni, hlavní obor - hra na klavír. Vystudovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni hudební výchovu a sbormistrovství.
Na naší škole vyučuje hru na klavír a sborový zpěv.

Marta Cábová

Absolventka Konzervatoře Plzeň. Violistka v Divadle J.K.Tyla v Plzni.
Na naší skole vyučuje hru na housle a na kytaru.

Zuzana Fryčková

Absolventka Konzervatoře v Plzni, hlavní obor - hra na klavír.
Ve Stříbře a na pobočce v Kladrubech vyučuje hru na klavír.

BcA. Lenka Janíková

Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček (obor Užitá malba), Vyšší odbornou školu Obalového a grafického designu a je bakalářem umění v oboru Ilustrace a grafika, který studovala na Západočeské univerzitě v Plzni.
Ve Stříbře a na pobočce v Kladrubech vyučuje výtvarný obor.

Bc. František Kratochvíl

Ředitel ZUŠ Stříbro. Absolvent Konzervatoře v Plzni, bakalář ve studijním programu Specializace ve školství
v oboru Školský management na Pedagodické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Učitel hry na dechové nástroje žesťové.

Miloš Matějka

Absolvent Konzervatoře v Praze, hlavní obor - klarinet.
Vyučuje hru na dechové nástroje - zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon.

MgA. Terezie Pecharová

Vystudovala Divadelní fakultu na Akademii múzických umění v Praze, obor dramatická výchova.
Na naší škole vyučuje literárně-dramatický obor.

Mgr. Kristýna Radačovská

Absolventka Konzervatoře Plzeň. Vystudovala magisterské studium na Pedagogické fakultě ZČU, obor hudební výchova. Je členkou operního souboru Divadla J.K.Tyla v Plzni.
Na ZUŠ Stříbro vyučuje sólový zpěv.

Veronika Šatrová 

Nyní na mateřské dovolené.

Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček (obor výtvarnictví, propagační grafika). 
Na škole je učitelkou výtvarného oboru.

Mgr. Stanislava Šmahelová

Na pobočce v Kladrubech vyučuje hru na zobcovou flétnu, keyboard a kytaru.
Vystudovala PFUK obor učitelství pro školy 1. cyklu, AMU v Praze (4 semestrové studium) obor hudební teorie v rámci celoživotního vzdělávání občanů. Působí v kapele Corchen, vede soubor staré hudby Cavalla a pěvecký sbor Cantus.

Karolína Wilková, DiS.

Absolventka Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě, hlavní obor - hra na zobcovou flétnu. 
Ve Stříbře a na pobočce v Kladrubech vyučuje hru na zobcovou flétnu a elektronické klávesové nástroje.