Obsah

A picture

VÝTVARNÝ OBOR 

Ve výtvarném oboru se vyučuje plošnému vyjadřování, plastickému a prostorovému vyjadřování, objektové a akční tvorbě, výtvarné kultuře a volitelné náplni výuky (kreslení, malování, vyrábění linorytů, vyrábění keramiky, modelování atd.). 

Kontakt: BcA. Lenka Janíková, tel. 732150233, email: L.coufalova@email.cz

f6f3f6f1f7

f10f9f5f6f2