Obsah

A picture

VÝTVARNÝ OBOR 

Ve výtvarném oboru se vyučuje plošnému vyjadřování, plastickému a prostorovému vyjadřování, objektové a akční tvorbě, výtvarné kultuře a volitelné náplni výuky (kreslení, malování, vyrábění linorytů, vyrábění keramiky, modelování atd.). 

Kontakt: fb - ZUŠ Stříbro - výtvarný obor  https://www.facebook.com/zusstribro/?ref=bookmarks