Obsah

A picture

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 

V literárně-dramatickém oboru si děti hravým způsobem rozvíjí své schopnosti. Kromě přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získávají také divadelní dovednosti a tvoří divadelní představení. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR