Obsah

A picture

Vystoupení a výstavy 2018/2019

datum čas akce kde kdo
8.9. 15:00 43. promenádní koncert Masarykovo náměstí Musikkapelle Vohenstrauss
8.9. 9:00 - 15:00 Kostel očima dětí Kostel Všech svatých výstavka VO
17.9. 17:00 Vernisáž výstavy Babí léto Městské muzeum ve Stříbře

ž.David Hliboký - klavír a uč.H.Bezděková        

22.9. 9:00 Církevní slavnost Masarykovo náměstí Zlatíčka ze Stříbra
28.9. 10:15 Slavnostní otevření Svatováclavské lávky Stříbro, městský park ž.Ondřej Tolar - trubka
29.9. 14:00 Slavnost koní Pony farm Kladruby ž.Ondřej Tolar - trubka
 6.10. 14:00 Slavnost koní Pony farm Kladruby ž.Ondřej Tolar - trubka
13.10. 14:00 Setkání sborů Plzeň

Cavalla se sborem Cantus

15.10. 17:00 Vernisáž výstavy fotografií "Černobílý svět"   Soubor DDN
26.10. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů, šperků, soch a keramiky Městské muzeum ve Stříbře žáci HO
6.11.   Prezentační výstava středních škol Tachov pěvecký sbor Stříbráček
11.11. 14.00 Koncert k sv.Martinu Heřmanova Huť - kostel Cavalla
15.11. 17:00 Podzimní koncert Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ 
28.11. 17:00 Vernisáž výstavy Koukej, kde co lítá Městská knihovna Stříbro žáci učitele M.Matějky
2.12. 16.00 Koledy u vánočního stromu Náměstí ve Stříbře Kladruby Band
2.12. 18:00 Koledy u vánočního stromu Náměstí v Kladrubech Kladruby Band
9.12. 17:00 Adventní koncert Kostel Nanebevzetí Panny Marie KrisKrosKvintet
16.12. 15:00 Vánoční koncert Cavally Kladrubský klášter Cavalla
17.12. 18:00 Vánoční koncert Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ
18.12. 17:30 Vánoční koncert Muzeum Kladruby žáci pobočky
19.12. 15:30 Vystoupení pro důchodce DPS Stříbro Kladruby Band20.12.
20.12. 17:00 Vystoupení pěveckého sboru Stříbráček Masarykovo náměstí  
21.12. 16:00 Vánoce pejskům a kočičkám HM Globus Plzeň - Chotíkov žáci VO
6.1.2019 16:00 Tříkrálový koncert Městské muzeum ve Stříbře Cavalla
16.1. 17:00 Vernisáž výstavy Městská knihovna Stříbro žáci LDO a HO
30.1. 17:00 Pololetní koncert Regionální muzeum Kladrubska žáci HO
20.-21.2.   Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřiváněk 15.ZŠ Plzeň zpěváci HO
24.2. 11:00 Matiné žáků ZUŠ Stříbro Západočeské muzeum Plzeň žáci HO
27.2. 9:00 Okresní kolo soutěže ZUŠ v KH DN ZUŠ Tachov žáci ZUŠ
4.3. 18:00 Stručný koncert Sál ZUŠ Stříbro žáci ZUŠ
6.3. 17:00 Vernisáž výstavy "Portrét/Makro" Městská knihovna Stříbro Soubor DDN
8.3. 17:00 Vystoupení k MDŽ KD Kladruby Kladruby band
8.3. 16:00 Pro děti z MŠ a jejich rodiče MŠ Kladruby žáci HO z Kladrub
9.3.   Krajské kolo soutěže v lidové písni Zpěváček ZUŠ Rokycany ž.Ondřej Tolar
14.3.   Přehlídka dětských divadel Plánský Tajtrlík Kino Planá žáci LDO
15.3.   Okresní kolo recitační soutěže DDM Tachov žáci LDO
16.3.   Krajské kolo soutěže v KH DDN ZUŠ Dobřany žáci HO
22. - 24.3   Krajská soutěž kolektivů LDO Kdyně žáci LDO
18.3. a 19.3.   Celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ž.Ondřej Tolar a ž.Zuzana Petrláková
19.3. 17:00 Vernisáž výstavy U nás na západě Předsálí Jednacího sálu Senátu PČR Praha

vítězné práce soutěže,

žáci HO, DPS Stříbráček

22. - 24.3.   Krajská soutěž kolektivů LDO Kdyně žáci LDO
28.3. 16:00 Slavnost ke Dni učitelů Obřadní síň radnice ve Stříbře přednes LDO, žáci HO,soubor DDN, DPS Stříbráček
2.4. 18:00 Koncert mladých talentů Sál ZUŠ Nejmladší žáci ZUŠ Stříbro
5.4.   Pro Bohemia - mezinárodní soutěž v sólovém zpěvu v Ostravě Janáčkova konzervatoř Ostrava ž.Ondřej Tolar
12.4. 18:00 Pro Kubíčka kostel NNPM DPS Stříbráček j.h.
5.4.   Pro Bohemia Ostrava 2019 - mezinárodní soutěž v sólovém zpěvu v Ostravě Janáčkova konzervatoř Ostrava ž.Ondřej Tolar
6.4.   Vítání občánků Radnice Kladruby žáci HO z pobočky
12.4. 18:00 Pro Kubíčka Kostel NNVPN Stříbro DPS Stříbráček j.h.
13.4. 14:00 XXVI. přehlídka mládežnických orchestrů Kulturní dům Stříbro

Zlatíčka ze Stříbra junior, Zlatíčka ze Stříbra v akademickém složení, Big Band konzervatoře Plzeň, DOM ZUŠ Tachov

16.4.   Krajské kolo recitační soutěže Kino Horšovský Týn žáci LDO
21.4. 15:00 Velikonoční koncert Katedrála v Kladrubech Cavalla Kladruby
23.4. - 17.5.   Výstava Vlastníma rukama Městské muzeum ve Stříbře žáci VO a HO
26.4. 10:00 Majálesový průvod Gymnázium - náměstí Zlatíčka ze Stříbra
26. - 28.4.   Krajská divadelní přehlídka Tartas Kino Dobřany TajtrDlíci LDO
27.4. 14:00 Vítání občánků KD Kostelec žáci HO z Kladrub
2.5. 17:00 Benefiční koncert pro domácí hospic Velká synagoga Plzeň ž.Veronika hradová a ž.Ondřej Tolar
4.5. 14:00 -14:30 Oslava výročí Stříbrského regionu a oslava výročí osvobození Stříbro, Masarykovo náměstí

DPS Stříbráček

10.5. 17:00 1. absolventský koncert Městské muzeum Stříbro žáci HO,VO, LDO
11.5. odpoledne Zahrady Minoritské zahrady ve Stříbře  
11.5. 14:00 a 15:00 Pouť v Olbramově Olbramov LDO
12.5. 15:00 K svátku matek Regionální muzeum Kladrubska žáci HO z Kladrub
13.5. 17:00 2. absolventský koncert Městské muzeum ve Stříbře žáci HO, VO, LDO
18.5. 14:15 Firemní slavnost KION Ostrov DPS Stříbráček
18.5. 13:00 Historický jarmark Sulanův statek Kladruby Cavalla
24.5. 10:00 - 15:00 Německo - český výtvarný workshop žáků Fachschule Weiden a VO ZUŠ Stříbro Pavlův Studenec žáci Fachschule Weiden a VO ZUŠ Stříbro
24.5.   Noc kostelů Modlitebna ČCE Stříbro žáci HO a LDO
25.5.   České zemské kolo Zpěváček Hotel imperial Karlovy Vary ž.Ondřej Tolar
26.5. 15:00

44. promenádní koncert              pod záštitou místostarosty města Stříbra Martina Záhoře

Muzejní náměstí Stříbro Úhlavanka z Klatov
26.5. 16:00 Májový - zahradní koncert Rajská zahrada MM Stříbro Cavalla
27.5. 17:00 Večer divadla a recitace Kino Slávie Stříbro LDO
30.5. 16:00 Den deváťáků   DPS Stříbráček j.h.
 31.5. 15:00 - 18:00

"ZUŠ OPEN" - celostátní happening ZUŠ ve veřejném prostoru - projekt Stříbra  "Rozhodujeme společně"

Stříbro, Kostelní náměstí žáci HO, VO, LDO
31.5. 17:15

Vytoupení na Muzejní noci ve Stříbře

Městské muzeum Stříbro žáci LDO
8.6. 11:20 - 12:15 Vystoupení na Městských slavnostech ve Stříbře Masarykovo náměstí Zlatíčka ze Stříbra
8.6.   Pěvecká soutěž Pražský pěvec ND Praha ž.Veronika Hradová
8.6.   Mezinárodní folklórní festival Plzeň ž.Ondřej Tolar a OLN
15.6. 17:00 Klavírní matiné ZUŠ B.Smetany Plzeň žáci klavírního oddělení ZUŠ Plzeň a ZUŠ Stříbro
17.6. 18:00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ
18.6. 18:00 Závěrečný koncert žáků z Kladrub Regionální muzeum Kladrubska žáci HO z Kladrub
22.6.   Celostátní finále Zpěváček - Děti a píseň Brno ž.Ondřej Tolar
25.6. 16:00 Koncertík v cukrárně Orange Cafe Stříbro Žáci učitele D.Baxy a m.Matějky
28.6. - 30.6.   Mezinárodní folklórní festival strážnice 2019 Strážnice

ž.Ondřej tolar a

Orchestr lidových nástrojů PK

30.6. 15:00 45. promenádní koncert             pod záštitou místostarosty Karla Ticháčka Muzejní náměstí Stříbro Chodovarka z Chodové Plané
25.7. 19:30 Vernisáž výstavy z německo - českého projektu v Pavlově Studenci mezi Fachschule Weiden a ZUŠ Stříbro Geschichtspark Bärnau - SRN práce žáků zmíněných škol
28.7. 15:00 46. promenádní koncert             pod záštitou senátota Miroslava Nenutila Muzejní náměstí Stříbro Amátovka ze Stříbra
25.8. 15:00 47. promenádní koncert             pod záštitou senátora Miroslava Nenutila Muzejní náměstí Stříbro Hasičanka z Teplé
29.9. 15:00 48. promenádní koncert             pod záštitou starosty města Stříbra Václava Votavy Muzejní náměstí Stříbro Zlatíčka ze Stříbra - ZUŠ Stříbro