Obsah

A picture

ZÁPISY 2020/2021                                                                                  Stříbro a pobočka v Kladrubech

 

Den

Datum

Čas

úterý

1. září 2020

9.00 – 12.00

středa

2. září 2020

12.00 – 16.00

čtvrtek

3. září 2020

12.00 – 16.00

pátek

4. září 2020

12.00 – 16.00

pondělí

7. září 2020

12.00 – 16.00

 HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ     OBOR – Kostelní 106, Stříbro                                                                   
 VÝTVARNÝ OBOR                                             1.9., 2.9. a 7.9. – Masarykovo nám. 17, Stříbro                               (v přízemí vpravo)                   3.9. a 4.9. – Kostelní 106, Stříbro                                                                                                     HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR             v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby

****************************************************************************************************************
 Vážení rodiče,                                                                                                                                        
 i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
 Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
 Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
 Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
 Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
 Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
 Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.     Něco, co mu bude přinášet radost.
****************************************************************************************************************

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.

Ve škole se vyučuje v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky od 5 let. 

I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky od 14 let.


HUDEBNÍ OBOR
V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí nástroje, sólovému a sborovému zpěvu.

 

VÝTVARNÝ OBOR
Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální. Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu  současnou i minulou.

Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí svoji osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení, ale je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.

Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná přátelství a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních projektů.

Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce. Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý školní rok.


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získají také základní divadelní dovednosti a vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz  v dokumentech.

Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.

Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.