Obsah

A picture

VÝTVARNÝ OBOR 

Ve výtvarném oboru se vyučuje plošnému vyjadřování, plastickému a prostorovému vyjadřování, objektové a akční tvorbě, výtvarné kultuře a volitelné náplni výuky (kreslení, malování, vyrábění linorytů, vyrábění keramiky, modelování atd.). 

VÝTVARNÝ OBOR VÝTVARNÝ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR VÝTVARNÝ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR VÝTVARNÝ OBOR VÝTVARNÝ OBOR