Obsah

A picture

Vystoupení a výstavy 2018/2019

datum čas akce kde kdo
8.9. 15:00 43. promenádní koncert Masarykovo náměstí Musikkapelle Vohenstrauss
8.9. 9:00 - 15:00 Kostel očima dětí Kostel Všech svatých výstavka VO
17.9. 17:00 Vernisáž výstavy Babí léto Městské muzeum ve Stříbře

ž.David Hliboký - klavír a uč.H.Bezděková        

22.9. 9:00 Církevní slavnost Masarykovo náměstí Zlatíčka ze Stříbra
28.9. 10:15 Slavnostní otevření Svatováclavské lávky Stříbro, měststký park ž.Ondřej Tolar - trubka
29.9. a 6.10. 14:00 Slavnost koní Pony farm Kladruby ž.Ondřej Tolar - trubka
13.10. 14:00 Setkání sborů Plzeň

Cavalla se sborem Cantus

15.10. 17:00 Vernisáž výstavy fotografií "Černobílý svět"   Soubor DDN
26.10. 17:00 Vernisáž výstavy obrazů, špěrků, soch a keramiky Městské muzeum ve Stříbře žáci HO
6.11.   Prezentační výstava středních škol Tachov pěvecký sbor Stříbráček
11.11. 14.00 Koncert k sv.Martinu Heřmanova Huť - kostel Cavalla
15.11. 17:00 Podzimní koncert Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ 
28.11. 17:00 Vernisáž výstavy Koukej, kde co lítá Městská knihovna Stříbro žáci učitele M.Matějky
2.12. 16.00 Koledy u vánočního stromu Náměstí ve Stříbře Kladruby Band
2.12. 18:00 Koledy u vánočního stromu Náměstí v Kladrubech Kladruby Band
9.12. 17:00 Adventní koncert Kostel Nanebevzetí Panny Marie KrisKrosKvintet
16.12. 15:00 Vánoční koncert Cavally Kladrubský klášter Cavalla
17.12. 18:00 Vánoční koncert Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ
18.12. 17:30 Vánoční koncert Muzeum Kladruby žáci pobočky
19.12. 15:30 Vystoupení pro důchodce DPS Stříbro Kladruby Band20.12.
20.12. 17:00 Vystoupení pěveckého sboru Stříbráček Masarykovo náměstí  
21.12. 16:00 Vánoce pejskům a kočičkám HM Globus Plzeň - Chotíkov žáci VO
6.1.2019 16:00 Tříkrálový koncert Městské muzeum ve Stříbře Cavalla
16.1. 17:00 Vernisáž výstavy Městská knihovna Stříbro žáci LDO a HO
30.1. 17:00 Pololetní koncert Regionální muzeum Kladrubska žáci HO
24.2. 11:00 Matiné žáků ZUŠ Stříbro Západočeské muzeum Plzeň žáci HO
27.2. 9:00 Okresní kolo soutěže ZUŠ v KH DN ZUŠ Tachov žáci ZUŠ
4.3. 18:00 Stručný koncert Sál ZUŠ Stříbro žáci ZUŠ
6.3. 17:00 Vernisáž výstavy "Portrét/Makro" Městská knihovna Stříbro Soubor DDN
8.3. 17:00 Vystoupení k MDŽ KD Kladruby Kladruby band
8.3. 16:00 Pro děti z MŠ a jejich rodiče MŠ Kladruby žáci HO z Kladrub
14.3.   Přehlídka dětských divadel Plánský Tajtrlík Kino Planá žáci LDO
15.3.   Okresní kolo recitační soutěže Tachov DDM Tachov  
15.3.   Okresní kolo recitační soutěže DDM Tachov žáci LDO
22. - 24.3   Krajská soutěž kolektivů LDO Kdyně žáci LDO
19.3. 17:00 Vernisáž výstavy U nás na západě Předsálí Jednacího sálu Senátu PČR Praha

vítězné práce soutěže,

žáci HO, DPS Stříbráček

28.3. 16:00 Slavnost ke Dni učitelů Obřadní síň radnice ve Stříbře přednes LDO, žáci HO,soubor DDN, DPS Stříbráček
2.4. 18:00 Koncert mladých talentů Sál ZUŠ Nejmladší žáci ZUŠ Stříbro
12.4. 18:00 Pro Kubíčka kostel NNPM DPS Stříbráček j.h.
13.4. 14:00 XXVI. přehlídka mládežnických orchestrů Kulturní dům Stříbro

Zlatíčka ze Stříbra,

Big Band konzervatoře Plzeň, DOM ZUŠ Tachov

21.4. 15:00 Velikonoční koncert Katedrála v Kladrubech Cavalla Kladruby
27.4. 14:00 Vítání občánků KD Kostelec žáci HO z Kladrub
23.4. - 17.5. 17:00 Výstava Vlastníma rukama Městské muzeum ve Stříbře žáci VO
4.5. 14:00 -14:30 Oslava výročí Stříbrského regionu a oslava výročí osvobození Stříbro, Masarykovo náměstí

DPA Stříbráček,

Zlatíčka ze Stříbra junior

12.5. 15:00 K svátku matek Regionální muzeum Kladrubska žáci HO z Kladrub
13.5. 17:00 nebo 18:00 Absolventský koncert Městské muzeum ve Stříbře žáci ZUŠ
18.5. 13:00 Historický jarmark Sulanův statek Kladruby Cavalla
květen (bude upřesněno)   Německo - český výtvarný workshop žáků Fachschule Weiden a VO ZUŠ Stříbro Pavlův studenec žáci Fachschule Weiden a VO ZUŠ Stříbro
26.5. 15:00

44.promenádní koncert              pod záštitou místostarosty města Stříbra Martina Záhoře

Muzejní náměstí Stříbro Úhlavanka z Klatov
26.5. 16:00 Májový - zahradní koncert Rajská zahrada MM Stříbro Cavalla
30.5. 16:00 Den deváťáků   DPS Stříbráček j.h.
 31.5.  

"ZUŠ OPEN" - celostátní happening ZUŠ ve veřejném prostoru - projekt Stříbra  "Rozhodujeme společně"

Stříbro, Kostelní náměstí žáci HO, VO, LDO
17.6. 18:00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ Gymnázium Stříbro žáci ZUŠ
18.6. 18:00 Závěrečný koncert žáků z Kladrub Regionální muzeum Kladrubska žáci HO z Kladrub
27.6. 17:00 Koncert společného orchestru Musikschule Waidhaus a ZUŠ Stříbro Kostel v Rozvadově Blaskapele Waidhaus a Zlatíčka ze Stříbra
30.6. 15:00 45. promenádní koncert             pod záštitou místostarosty Karla Ticháčka Muzejní náměstí Stříbro Chodovarka z Chodové Plané
28.7. 15:00 46. promenádní koncert             pod záštitou senátota Miroslava Nenutila Muzejní náměstí Stříbro Amátovka ze Stříbra
25.8. 15:00 47. promenádní koncert             pod záštitou senátora Miroslava Nenutila Muzejní náměstí Stříbro Hasičanka z Teplé
29.9. 15:00 48. promenádní koncert             pod záštitou starosty města Stříbra Václava Votavy Muzejní náměstí Stříbro Zlatíčka ze Stříbra - ZUŠ Stříbro