Obsah

A picture

Seznam učitelů

Mgr. Barbora Albrechtová

Po Střední umělecko-průmyslové škole Zámeček (obor výtvarnictví, propagační grafika) vystudovala bakalářské studium (obor vizuální kultura) a magisterské studium (obor učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ) na ZČU Plzeň.                                                                                                                                                                Na škole je učitelkou výtvarného oboru.
Nyní na mateřské dovolené. Zastupuje ji učitelka Veronika Šatrová.

Daniel Baxa, DiS.

Absolvent Konzervatoře Plzeň. Hráč na pozoun v Západočeském symfonickém orchestru Mariánské Lázně.
Na naší škole vyučuje přípravnou hudební výchovu (PHV) pro žáky 1. tříd ZŠ, hudební nauku I. - V. ročník, hru na trubku a elektronické klávesové nástroje.

Mgr. Hana Bezděková

Absolventka Konzervatoře v Plzni, hlavní obor - hra na klavír. Vystudovala na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni hudební výchovu a sbormistrovství.
Na naší škole vyučuje hru na klavír.

Marek Cába, DiS.

Absolvent Konzervatoře a Vyšší odborné školy J.Ježka v Praze.                                                                       V naší škole vyučuje hru na bicí, baskytaru a elektronické klávesové nástroje.

Marta Cábová

Absolventka Konzervatoře Plzeň.
Violistka v Divadle J.K.Tyla v Plzni.
Na naší skole vyučuje hru na housle a na kytaru.

Zuzana Fryčková

Absolventka Konzervatoře v Plzni, hlavní obor - hra na klavír.
Na naší skole vyučuje hru na klavír.

Bc. František Kratochvíl

Ředitel ZUŠ Stříbro. Absolvent Konzervatoře v Plzni, bakalář ve studijním programu Specializace ve školství
v oboru Školský management na Pedagodické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Učitel hry na dechové nástroje žesťové. Řídí dechový soubor Zlatíčka ze Stříbra.

Markéta Kučerová

Studuje Univerzitu J.E.Purkyně obor HV pro ZUŠ.
Na naší skole vyučuje hru na zobcovou flétnu.

Miloš Matějka

Absolvent Konzervatoře v Praze, hlavní obor - klarinet.
Vyučuje hru na dechové nástroje - zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon.

MgA. Terezie Pecharová

Vystudovala Divadelní fakultu na Akademii múzických umění v Praze, obor dramatická výchova.
Na naší škole vyučuje literárně-dramatický obor.

Mgr. Kristýna Radačovská

Absolventka Konzervatoře Plzeň. Vystudovala magisterské studium na Pedagogické fakultě ZČU, obor hudební výchova. Je členkou operního souboru Divadla J.K.Tyla v Plzni.
Na ZUŠ Stříbro vyučuje sólový zpěv.

Mgr. Eva Skalová

Vystudovala magisterské studium na Pedagogické fakultě ZČU, obor Učitelství hudební výchovy a sólového zpěvu.
Na ZUŠ Stříbro vyučuje sólový a sborový zpěv.

Veronika Šatrová

Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu Zámeček (obor výtvarnictví, propagační grafika).
Na škole je učitelkou výtvarného oboru.

Mgr. Stanislava Šmahelová

Na pobočce v Kladrubech vyučuje hru na zobcovou flétnu, klavír, keyboard a kytaru.
Vystudovala PFUK obor HV (+ klavír), HAMU obor Hudební teorie, absolvovala kurzy hry na zobcovou flétnu u p.J.Kvapila a A.Davise. Působí v kapele Corchen, vede soubor staré hudby Cavalla a pěvecký sbor Cantus.