Obsah

A picture

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Stříbro

 

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním,                               

výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 

Připravuje také žáky pro vzdělávání

na středních školách uměleckého zaměření a 

na konzervatořích, popřípadě pro studium

na vysokých školách s uměleckým nebo

pedagogickým zaměřením.

Škola organizuje přípravné studium,

základní studium I. a II. stupně,

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a

studium pro dospělé.

Od 8. června 2021

  • je v základní umělecké škole i nadále bez testování povolena výuka nebo konzultace pro nejvýše 10 žáků

  • při výuce nad 10 žáků se u neměnných aktivit prokazuje splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí čestné prohlášení a antigenním testování ze školy)

  • při výuce nemusí mít žáci nasazeni ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazen ochranný pracovní prostředek, a to při poskytování vzdělávání obecně, výuka zpěvu a hry na dechové nástroje i nadále probíhá bez ochrany úst a nosu

 

Budova školy ve Stříbře, Kostelní 106 bude uzavřena.

Žáci počkají před vchodem, kde je učitel vyzvedne a po skončení výuky zase odvede zpátky před školu.

To znamená, že žáci nezůstanou bez dozoru.

Z důvodu probíhající rekonstrukce je uzavřena i šatna.

Vstup třetích osob do budovy je možný pouze v odůvodněných případech.

Učitel tuto skutečnost nejprve oznámí řediteli nebo zastupujícímu učiteli.

 

Vstup žáků výtvarného oboru do budovy bude podle režimu DDM Stříbro.

V Kladrubech je vstup do budovy na zazvonění.