Obsah

A picture

Úřední hodiny o prázdninách od 12. července 2021

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 9.30 do 11.00 hodin.

Vítáme Vás na stránkách 

Základní umělecké školy

Stříbro

 

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním,                               

výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 

Připravuje také žáky pro vzdělávání

na středních školách uměleckého zaměření a 

na konzervatořích, popřípadě pro studium

na vysokých školách s uměleckým nebo

pedagogickým zaměřením.

Škola organizuje přípravné studium,

základní studium I. a II. stupně,

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a

studium pro dospělé.

***************************************

Přejeme všem rodičům,

žákům a příznivcům hezké léto!

Zaměstnanci ZUŠ Stříbro

***************************************