Obsah

A picture

Vítáme Vás na stránkách

Základní umělecké školy

Stříbro

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
Připravuje také žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupeň, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

-----------------------------------------------------------------------

Stále přijímáme žáky:
1) do přípravné hudební výchovy (6 leté)
2) do výtvarného oboru  
3) do pěveckého sboru
4) do literárně dramatického oboru - žáky z 3. až 5. tříd ZŠ a žáky z 8.,9. tříd ZŠ a z 1.ročníku SŠ
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------