Obsah

A picture

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Stříbro

 

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním,                               

výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 

Připravuje také žáky pro vzdělávání

na středních školách uměleckého zaměření a 

na konzervatořích, popřípadě pro studium

na vysokých školách s uměleckým nebo

pedagogickým zaměřením.

Škola organizuje přípravné studium,

základní studium I. a II. stupně,

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a

studium pro dospělé.

Od 4. května 2021

 

je umožněna v Základní umělecké škole Stříbro

 

- individuální konzultace jeden žák a jeden pedagogický pracovník

- individuální prezenční výuka jeden žák a jeden pedagogický pracovník

- skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 žáků v jedné skupině,

o této výuce a její organizaci rozhoduje učitel (pozn.: žáci v tomto případě nejsou povinni podrobovat se testování)

- konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech v počtu více než 3 žáků, avšak nejvíce 20 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy a za splnění předepsaných podmínek, tuto konzultaci nebo výuku předem schvaluje ředitel a učitel zodpovídá za splnění předepsaných podmínek – viz Informace k provozu základních uměleckých škol a středisek volného času od 4. května 2021 – MŠMT (pozn. základní umělecká škola nemá povinnost provádět testování žáků))

 

Budova školy ve Stříbře, Kostelní 106 bude uzavřena.

Žák čeká před vchodem, kde ho učitel vyzvedne a po skončení výuky ho odvede zpátky před školu.

To znamená, že žák nezůstane bez dozoru.

Z důvodu probíhající rekonstrukce je šatna uzavřena.

 

V Kladrubech je vstup do budovy podle zavedeného režimu.

 

V budově školy platí povinnost chodit s předepsanou ochranou nosu a úst.

 Výjimkou je výuka hry na dechový nástroj a výuka sólového zpěvu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

Ondřej TOLAR postoupil z krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 6.2.2020 v Plzni v kategorii C1 do celostátního kola do Karlových Varů. V kategorii C2 je prvním náhradníkem na postup. V obou kategoriích byl nejmladším účastníkem. Ondřej je ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové.

Zuzana PETRLÁKOVÁ vyhrála kategorii C2 a postoupila rovněž do celostátního kola do Karlových Varů. Zuzana je ze třídy učitelky Mgr. Kristýny Radačovské.

Další soutěžící ze Stříbra v kategorii A2 Nikol Haasová ze třídy učitelky Mgr. Kristýny Radačovské a Natálie Bronecová ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové sice nepostoupily, ale podaly výborný výkon.

Všechny soutěžící ze Stříbra doprovázela na klavír učitelka Mgr. Hana Bezděková.

 

 

ČESKO ZPÍVÁ

Natálie BRONECOVÁ a Ondřej TOLAR ze třídy učitelky Mgr.Evy Skalové postoupili v pěvecké soutěži Česko zpívá ze základního do výběrového kola, které se konalo 8.3.2020 v Konferenčním centru Aquapalace Hotelu v Praze.

Z výběrového kola oba postoupili do semifinále do Trutnova.

 

 

SOUTĚŽE ZUŠ

V okresním kole soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT získal ve hře na kytaru ve III. kategorii žák ZUŠ Stříbro Lukáš PÍSEK 1. místo a postoupil do krajského kola.

Soutěž se konala v Plané a žák je ze třídy učitelky Marty Cábové.

 

V okresním kole stejné soutěže ve hře na klavír v 0. kategorii získal 1. místo s postupem do krajského kola      Vít VALENTA a ve II. kategorii rovněž 1. místo s postupem do krajského kola Eliana MÖLLEROVÁ.

Oba postupující jsou ze třídy učitelky Zuzany Fryčkové.

Ve II. kategorii získal 2. místo Pavel LUKEŠ. Ve III. kategorii získala 1. místo také Kristýna ZÁHOŘOVÁ a v IX. kategorii 1. místo David HLIBOKÝ.

Pavel, Kristýna a David jsou ze třídy učitelky Mgr.Hany Bezděkové.

Soutěž se konala v Tachově.

 

 

SOUTĚŽ LDO

Soubor TajtrDlíci, nejmladší ze souborů LDO, se v úterý 10. března zúčastnil oblastní postupové přehlídky dětského divadla Plánský Tajtrlík.  Jejich autorské divadlo Poklad, které vychází ze stříbrských pověstí, zaujalo porotu natolik, že jej nominovala do krajského kola Tartas 2020. LDO vede učitelka MgA.Terezie Pecharová.

 

Vyhlášením nouzového stavu 11.3. byla postupová kola zrušena nebo odložena.

 

15.4.2020