Obsah

A picture

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy Stříbro

 

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním,                               

výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 

Připravuje také žáky pro vzdělávání

na středních školách uměleckého zaměření a 

na konzervatořích, popřípadě pro studium

na vysokých školách s uměleckým nebo

pedagogickým zaměřením.

Škola organizuje přípravné studium,

základní studium I. a II. stupně,

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a

studium pro dospělé.

*************************************************************

Od středy 25. listopadu 2020 probíhá v Základní umělecké škole Stříbro (Stříbro a pobočka v Kladrubech)

individuální prezenční výuka podle rozvrhu hodin

jeden žák + jeden učitel při vyučování.

Skupinku PHV učitel rozdělí tak, aby při výuce byl pouze jeden žák nebo žákyně.

V kolektivní a skupinové výuce trvá i nadále distanční vzdělávání.

Individuální konzultaci musí schválit ředitel.

Škola je uzavřená. Žák čeká před budovou, kde ho učitel vyzvedne a po skončení výuky zase zpátky před školu odvede.

Žák nemusí používat šatnu.

Povinnost nošení roušek platí na chodbách i ve třídě.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje…), nemusí žák nosit roušku. Je-li nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry.

Rodičům, zákonným zástupcům a návštěvám není dovolen vstup do budovy školy.

Rodiči nebo zákonnému zástupci může ve výjimečném případě povolit vstup do školy ředitel.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

 ******************************************************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

Ondřej TOLAR postoupil z krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 6.2.2020 v Plzni v kategorii C1 do celostátního kola do Karlových Varů. V kategorii C2 je prvním náhradníkem na postup. V obou kategoriích byl nejmladším účastníkem. Ondřej je ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové.

Zuzana PETRLÁKOVÁ vyhrála kategorii C2 a postoupila rovněž do celostátního kola do Karlových Varů. Zuzana je ze třídy učitelky Mgr. Kristýny Radačovské.

Další soutěžící ze Stříbra v kategorii A2 Nikol Haasová ze třídy učitelky Mgr. Kristýny Radačovské a Natálie Bronecová ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové sice nepostoupily, ale podaly výborný výkon.

Všechny soutěžící ze Stříbra doprovázela na klavír učitelka Mgr. Hana Bezděková.

 

 

ČESKO ZPÍVÁ

Natálie BRONECOVÁ a Ondřej TOLAR ze třídy učitelky Mgr.Evy Skalové postoupili v pěvecké soutěži Česko zpívá ze základního do výběrového kola, které se konalo 8.3.2020 v Konferenčním centru Aquapalace Hotelu v Praze.

Z výběrového kola oba postoupili do semifinále do Trutnova.

 

 

SOUTĚŽE ZUŠ

V okresním kole soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT získal ve hře na kytaru ve III. kategorii žák ZUŠ Stříbro Lukáš PÍSEK 1. místo a postoupil do krajského kola.

Soutěž se konala v Plané a žák je ze třídy učitelky Marty Cábové.

 

V okresním kole stejné soutěže ve hře na klavír v 0. kategorii získal 1. místo s postupem do krajského kola      Vít VALENTA a ve II. kategorii rovněž 1. místo s postupem do krajského kola Eliana MÖLLEROVÁ.

Oba postupující jsou ze třídy učitelky Zuzany Fryčkové.

Ve II. kategorii získal 2. místo Pavel LUKEŠ. Ve III. kategorii získala 1. místo také Kristýna ZÁHOŘOVÁ a v IX. kategorii 1. místo David HLIBOKÝ.

Pavel, Kristýna a David jsou ze třídy učitelky Mgr.Hany Bezděkové.

Soutěž se konala v Tachově.

 

 

SOUTĚŽ LDO

Soubor TajtrDlíci, nejmladší ze souborů LDO, se v úterý 10. března zúčastnil oblastní postupové přehlídky dětského divadla Plánský Tajtrlík.  Jejich autorské divadlo Poklad, které vychází ze stříbrských pověstí, zaujalo porotu natolik, že jej nominovala do krajského kola Tartas 2020. LDO vede učitelka MgA.Terezie Pecharová.

 

Vyhlášením nouzového stavu 11.3. byla postupová kola zrušena nebo odložena.

 

15.4.2020